« Rzym 5:19 List do Rzymian 5:20 Rzym 5:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zakon lepak przyszedł, aby się rozmnożył upadek. Lecz gdzie się rozmnożył grzech (tam) obfitowała łaska.
2.WUJEK.1923A zakon na czas wszedł, aby obfitowało przestępstwo; lecz gdzie obfitowało przestępstwo, łaska więcéj obfitowała.
3.RAKOW.NTA zakon wszedł, aby obfitował upadek; lecz gdzie obfitował grzech, tam nader obfitowała łaska.
4.GDAŃSKA.1881A zakon przytem nastąpił, aby obfitował grzech; lecz gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska tem więcej obfitowała.
5.GDAŃSKA.2017A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała;
6.JACZEWSKIPrawo weszło na świat, i liczba grzechów zwiększoną została; gdy się zaś grzech pomnożył: - to tem więcej pomnożyła się łaska.
7.SYMONZakon zaś nadszedł potem, aby wezbrał grzech: ale gdzie wezbrał grzech, tam tem obficiej wylała się łaska:
8.MARIAWICIA Zakon nadszedł, aby obfitowało przestępstwo. Ale gdzie obfitowało przestępstwo, tam jeszcze więcej obfitowała łaska,
9.DĄBR.WUL.1973Zakon bowiem nadszedł potem, aby spotęgował się grzech. Ale gdzie spotęgował się grzech, tam tym obficiej spłynęła łaska,
10.DĄBR.GR.1961Zakon bowiem nastał potem, aby spotęgował się grzech. Ale gdzie spotęgował się grzech, tam tym obficiej spłynęła łaska,
11.TYSIĄCL.WYD5Natomiast Prawo wkroczyło po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska,
12.BRYTYJKAA zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły; gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała,
13.POZNAŃSKAPrawo zaś pojawiło się po to, aby dopełniła się miara przestępstwa. Tam natomiast, gdzie rozpanoszył się grzech, jeszcze pełniej zatriumfowała łaska.
14.WARSZ.PRASKAPrawo pojawiło się po to, aby przestępstwo jeszcze bardziej obfitowało. Lecz gdzie grzech wydawał owoc obfity, tam łaska obfitowała jeszcze bardziej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Prawo Mojżesza weszło bokiem, aby ten fałszywy krok mógł zaobfitować; zaś gdzie zaobfitował grzech, o wiele bardziej obfitowała łaska,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrawo natomiast wkroczyło, by pomnożyć upadek. Gdzie zaś wiele grzechu, tam jeszcze więcej łaski,
17.TOR.PRZ.A Prawo weszło dodatkowo, by zaobfitował upadek; a gdzie zaobfitował grzech, tam łaska tym bardziej zaobfitowała;