« Rzym 7:9 List do Rzymian 7:10 Rzym 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I nalazła się mi zapowiedź co ku żywotowi, takową (że jest) ku śmierci.
2.WUJEK.1923A jam był umarł; i nalazło mi się przykazanie, które było ku żywotowi, to, być ku śmierci.
3.RAKOW.NTA jam umarł; i nalazło się mnie ono przykazanie, które ku żywotowi było, toż ku śmierci.
4.GDAŃSKA.1881I znalazło się, że to przykazanie, które miało być ku żywotowi, jest mi ku śmierci.
5.GDAŃSKA.2017I okazało się, że przykazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci.
6.JACZEWSKINamiętność ta przyprawiła mnie o śmierć: a tym sposobem prawo, dane mi w tym celu, abym żył, stało mi się powodem śmierci:
7.SYMONa jam umarł: i pokazało się, że przykazanie, które miało mi dać życie, przyniosło śmierć.
8.MARIAWICIa tak okazało się, że przykazanie, które miało być ku żywotowi, było mi ku śmierci;
9.DĄBR.WUL.1973a jam stał się martwy. I okazało się, że przykazanie, które miało wieść ku życiu, wiedzie ku śmierci.
10.DĄBR.GR.1961a jam stał się martwy. I przekonałem się, że przykazanie, które miało wieść ku życiu, wiedzie ku śmierci.
11.TYSIĄCL.WYD5ja zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci.
12.BRYTYJKAA ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci.
13.POZNAŃSKAa ja umarłem. Okazało się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, poprowadziło mnie do śmierci.
14.WARSZ.PRASKAA ja wtedy umarłem. I tak oto przykazanie, które miało dawać życie, stało się dla mnie przyczyną śmierci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także zostało mi odkryte, że owo przykazanie ku życiu, stało się tym ku śmierci;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa ja umarłem. Okazało się wówczas, że to przykazanie, które miało wprowadzić mnie w życie, doprowadziło do śmierci.
17.TOR.PRZ.I odkryłem, że to przykazanie, które miało być ku życiu, było mi ku śmierci.