« Rzym 7:15 List do Rzymian 7:16 Rzym 7:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co jeśli ono czynię co niechcę, zezwalam zakonowi, iż dobry.
2.WUJEK.1923A jeźli czego nie chcę, to czynię, zezwalam zakonowi, że dobry jest.
3.RAKOW.NTA jeśli czego nie chcę to czynię, przyzwalam zakonowi, że dobry jest.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli czego nie chcę, to czynię, przyzwalam zakonowi, że dobry jest.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre.
6.JACZEWSKIJeżeli to czynię, czego czynić nie chcę, - to przyznaję prawu, że jest ono dobrem;
7.SYMONJeśliże czego nie chcę, to czynię, przyznaję, że zakon jest dobry.
8.MARIAWICIA jeśliż więc to czynię, czego czynić nie chcę, to przyznaję Zakonowi, że jest dobry.
9.DĄBR.WUL.1973A jeśli to czynię, czego nie chcę, uznaję, że Zakon jest dobry.
10.DĄBR.GR.1961A jeśli to czynię, czego nie chcę, uznaję, że Zakon jest dobry.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre.
12.BRYTYJKAA jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry.
13.POZNAŃSKAJeśli zaś czynię to, czego nie chcę, przyznaję Prawu, że jest ono dobre.
14.WARSZ.PRASKAA jeżeli czynię to, czego nie chcę, to stwierdzam, że Prawo jest dobre.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli czynię temu, któremu nie chcę, przyznaję Prawu, że jest szlachetne.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak postępując w taki sposób, przyznaję, że Prawo jest dobre.
17.TOR.PRZ.A jeśli czynię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że Prawo jest dobre.