« Rzym 7:17 List do Rzymian 7:18 Rzym 7:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiem bo że nie mieszka we mnie, to jest wciele mojem, dobre. Bo chcenie przynależy mi, lecz działać dobrze, nie najduję.
2.WUJEK.1923Bo wiem, że nie mieszka we mnie, to jest, w ciele mojem dobre; albowiem chcieć przy mnie jest; ale wykonać dobre nie najduję.
3.RAKOW.NTWiem bowiem że nie mieszka we mnie, to jest, w ciele moim, dobre; Abowiem chcieć przyległo mi, ale sprawować to co jest dobrego, nie najduję.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie (to jest w ciele mojem) dobre; albowiem chęć jest we mnie, ale wykonać to, co jest dobrego, nie znajduję.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię.
6.JACZEWSKIWiem, że nie masz we mnie, to jest, w mojem ciele skłonności do dobrego: bo na chęci nie zbywa mi, ale brak mi wytrwałości w dobrem.
7.SYMONWiem bowiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele mojem, dobre: bo chcieć, mam pod ręką, ale wykonać dobre, tego nie najduję.
8.MARIAWICIBo to wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele mojem, co dobrego; albowiem chcieć jest we mnie, ale wykonać co dobrego, tego w sobie nie znajduję.
9.DĄBR.WUL.1973Wiem bowiem, że we mnie, to jest w ciele moim, nie przebywa dobro. Łatwo mi bowiem chcieć, ale by dobro wykonać, nie znajduję sposobu.
10.DĄBR.GR.1961Wiem bowiem, że we mnie, to jest w ciele moim, nie przebywa dobro. Łatwo mi bowiem chcieć, ale żeby dobro wykonać, nie znajduję sposobu.
11.TYSIĄCL.WYD5Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie.
12.BRYTYJKAWiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak;
13.POZNAŃSKAWiem, że nie mieszka we mnie - to znaczy w moim ciele - dobro. Chęć bowiem dobrego czynu szybko zjawia się we mnie, wykonanie jednak - nie.
14.WARSZ.PRASKAWiem przecież, że nie przebywa już we mnie, to jest w moich członkach, dobro. Jest bowiem we mnie pragnienie dobra, nie ma jednak siły, aby je wypełnić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele wewnętrznym pożyteczne; gdyż to, co sobie życzę, stoi obok mnie, i nie odkrywam zdobywania tego szlachetnego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele, dobro. Bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre - brak.
17.TOR.PRZ.2023Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele, dobro; albowiem chcenie jest obecne we mnie, ale tego, co dobre nie znajduję.