« Rzym 7:1 List do Rzymian 7:2 Rzym 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo i mężata żona żywącemu mężowi obowiązana zakonem, chyba jeśliby zmarł mąż prożna jest od zakonu mężowego.
2.WUJEK.1923Albowiem niewiasta, która pod mocą męża jest, póki mąż żyw, obowiązana jest zakonowi; lecz jeźliby mąż jéj umarł, rozwiązana jest od zakonu mężowego.
3.RAKOW.NTAbowiem mężatka niewiasta żywiącemu mężowi obowiązana jest Zakonem; a jeśliby umarł mąż, wolną uczyniona jest od zakonu mężowego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem niewiasta, która jest za mężem, póki żyw mąż, obowiązana mu jest zakonem; a jeźliby mąż umarł, uwolniona jest od zakonu mężowego.
5.GDAŃSKA.2017Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża.
6.JACZEWSKITak, na przykład, zamężna kobieta, póty jest żoną, póki mąż jej żyje: po śmierci zaś męża swego zostaje wolną.
7.SYMONTak niewiasta zamężna związana jest prawem, dopóki mąż jej żyje: lecz skoro jej mąż umiera, staje się wolną od prawa, które wiązało ją z mężem.
8.MARIAWICIAlbowiem niewiasta, która jest za mężem, przywiązana jest przez Zakon do męża, póki mąż żyje; ale gdy umrze mąż jej, już jest odwiązana od zakonu mężowego;
9.DĄBR.WUL.1973Tak niewiasta zamężna, póki mąż żyje, związana jest prawem, jeśli zaś mąż jej umiera, wyzwolona jest od prawa wiążącego ją z mężem.
10.DĄBR.GR.1961Tak niewiasta zamężna, póki mąż żyje, związana jest prawem, jeśli zaś mąż jej umiera, wyzwolona jest od prawa wiążącego ją z mężem.
11.TYSIĄCL.WYD5Podobnie też i kobieta zamężna związana jest, na mocy Prawa, ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża.
12.BRYTYJKAAlbowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem.
13.POZNAŃSKAPodobnie zamężna kobieta podlega prawu męża, dopóki on żyje. Skoro mąż umrze, nie wiąże jej prawo męża.
14.WARSZ.PRASKATak i kobieta mocą prawa związana jest z mężem, jak długo on żyje. Jednakże z chwilą śmierci męża staje się wolna od prawa mężowskiego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem zamężna niewiasta jest związana Prawem z żyjącym mężem; a jeśli mąż umrze, jest uwolniona od ustawy męża.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWeźmy na przykład mężatkę. Dopóki żyje mąż, jest z nim związana Prawem. Ale gdy mąż umrze, Prawo, które ją z nim wiązało, traci moc.
17.TOR.PRZ.2023Bo zamężna kobieta, z żyjącym mężem jest związana Prawem; ale jeśli mąż umrze, uwolniona jest od Prawa wiążącego ją z mężem.