« Rzym 7:20 List do Rzymian 7:21 Rzym 7:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Znachodzę przeto (taki) zakon gdy chcę czynić dobrze, że mi złe przyleży.
2.WUJEK.1923Znajduję tedy zakon, gdy ja chcę czynić dobrze, że mi jest złość przyległa.
3.RAKOW.NTNajduję tedy zakon gdy chcę czynić dobre, że mi złe przyległo.
4.GDAŃSKA.1881Znajduję tedy ten zakon w sobie, gdy chcę dobre czynić, że się mnie złe trzyma.
5.GDAŃSKA.2017Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło.
6.JACZEWSKIPoznaję, że gdy chce czynić dobrze, to mi zaraz zła skłonność ku temu na zawadzie stawa.
7.SYMONZnajduję tedy w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe.
8.MARIAWICIGdy tedy chcę czynić co dobrego, znajduję zakon, że zło do mnie przywarło.
9.DĄBR.WUL.1973Stwierdzam tedy w sobie to prawo, że gdy zamierzam czynić dobro, zło przylega do mnie.
10.DĄBR.GR.1961Stwierdzam więc w sobie to prawo, że gdy zamierzam czynić dobro, zło przylega do mnie.
11.TYSIĄCL.WYD5A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło.
12.BRYTYJKAZnajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe;
13.POZNAŃSKAWyraźnie więc doświadczam, że we mnie, który chcę czynić dobro, przebywa zło.
14.WARSZ.PRASKAStwierdzam przeto istnienie takiego oto prawa: ilekroć chcę czynić dobro, narzuca mi się zło.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odkrywam zatem Prawo, które chce mnie czynić dobrym, ponieważ napiera na mnie złe.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdkrywam zatem pewne prawo. Otóż, gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło.
17.TOR.PRZ.2023Znajduję więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, jest obecne we mnie zło.