« Rzym 7:22 List do Rzymian 7:23 Rzym 7:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale widzę drugi zakon wczłonkach moich, wojnę wiodący przeciwe zakonu smysłu mego, i płoniący mię zakonem grzechowym, który jest wczłonkach moich.
2.WUJEK.1923Lecz widzę inszy zakon w członkach moich, sprzeciwiający się zakonowi umysłu mojego i biorący mię w niewolą, w zakonie grzechu, który jest w członkach moich.
3.RAKOW.NTLecz widzę inszy zakon w członkach moich, walczący przeciw zakonowi umysłu mego, i który zniewala mię zakonowi grzechu, który jest w członkach moich.
4.GDAŃSKA.1881Lecz widzę inszy zakon w członkach moich, odporny zakonowi umysłu mego i który mię zniewala pod zakon grzechu, który jest w członkach moich.
5.GDAŃSKA.2017Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach.
6.JACZEWSKIa w ciele swojem znajduję ja inne prawo, które duch mój odrzuca, a które przecież oddaje mnie w niewolę grzechu, jaki się rozsiadł w członkach moich.
7.SYMONale w członkach moich widzę prawo inne, które się sprzeciwia prawu umysłu mojego, i poddaje mię w niewolę pod prawo grzechu, które jest w członkach moich.
8.MARIAWICIale widzę inny zakon w członkach moich, który się sprzeciwia zakonowi rozumu mojego i który mię trzyma w niewoli zakonu grzechowego, który jest w członkach moich.
9.DĄBR.WUL.1973a widzę inne prawo w członkach moich, sprzeczne z prawem umysłu mego, poddające mię w niewolę pod prawo grzechu, które jest w członkach moich.
10.DĄBR.GR.1961a widzę inne prawo w członkach moich, walczące z prawem umysłu mego, poddające mię w niewolę pod prawo grzechu, które jest w członkach moich.
11.TYSIĄCL.WYD5W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach.
12.BRYTYJKAA w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich.
13.POZNAŃSKADostrzegam w sobie inne prawo - przeciwstawiające się prawu mojego umysłu i poddające mnie w niewolę prawa podyktowanego przez grzech, który we mnie przebywa.
14.WARSZ.PRASKAlecz w członkach moich widzę inne prawo. Ono to przeciwstawia się prawu mojego umysłu i poddaje mnie w niewolę przebywającego we mnie prawa grzechu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale w moich członkach widzę inne prawo, prowadzące wojnę przeciwko Prawu mojej myśli oraz biorące mnie do niewoli w prawie winy, tym, co jest w moich członkach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko Prawu, za którym opowiada się mój rozum, i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, rządzącego w moich członkach.
17.TOR.PRZ.2023Lecz widzę inne prawo w swoich członkach, które toczy wojnę przeciwko Prawu mojego umysłu, i które zniewala mnie prawem grzechu, będącym w moich członkach.