« Rzym 7:23 List do Rzymian 7:24 Rzym 7:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Biedny ja człowiek, kto mię wybawi zciała śmierci tej to.
2.WUJEK.1923Nieszczęsny ja człowiek! kto mię wybawi od ciała téj śmierci?
3.RAKOW.NT(Nędzny ja człowiek! Któż mię wyrwie z ciała śmierci tej?
4.GDAŃSKA.1881Nędznyż ja człowiek! Któż mię wybawi z tego ciała śmierci?
5.GDAŃSKA.2017Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?
6.JACZEWSKINieszczęsny ja człowiek! któż mnie uwolni od tego ciała, tak skłonnego do grzechu?
7.SYMONNieszczęsny ja człowiek! Któż mię wyzwoli z ciała tej śmierci?
8.MARIAWICINieszczęsny ja człowiek! Kto mię wyswobodzi z ciała tej śmierci?
9.DĄBR.WUL.1973Nieszczęsny ja człowiek! Któż mię wyzwoli z ciała tej śmierci?
10.DĄBR.GR.1961Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała wiodącego ku śmierci?
11.TYSIĄCL.WYD5Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci?
12.BRYTYJKANędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?
13.POZNAŃSKAJestem nieszczęśliwym człowiekiem! Któż mnie wyrwie z ciała podległego tej śmierci?
14.WARSZ.PRASKAJakże nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie uwolni od ciała tej śmierci?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nieszczęśliwy ja człowiek; kto mnie wyzwoli z ciała tej śmierci?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNędzny ja człowiek! Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci?
17.TOR.PRZ.2023Nędzny ja człowiek! Kto mnie wyratuje z tego ciała śmierci?