« Rzym 7:24 List do Rzymian 7:25 Rzym 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dziękuję Bogu przez Jesusa Christa pana naszego. Dla tego przeto sam ja jednak smysłem zniewalam się zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechowemu.
2.WUJEK.1923Łaska Boża przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Ja tedy sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu.
3.RAKOW.NTDziękuję Bogu przez Jezusa Christusa Pana naszego.) Przetoż tedy sam ja umysłemci służę zakonowi Bożemu, a ciałem zakonowi grzechu.
4.GDAŃSKA.1881Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przetoż tedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu.
5.GDAŃSKA.2017Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu.
6.JACZEWSKIŁaska Boża przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Więc tedy dusza moja pragnie wypełniać prawo Boże; namiętności zaś cielesne ciągną mnie do grzechu.
7.SYMONŁaska Boża przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak tedy ja sam z siebie umysłem służę zakonowi Bożemu, a ciałem zakonowi grzechu.
8.MARIAWICIŁaska Boża przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A tak ja sam służę umysłem Zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu.
9.DĄBR.WUL.1973Łaska Boża przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. A tak ja sam umysłem służę prawu Bożemu, a ciałem zakonowi grzechu.
10.DĄBR.GR.1961Dzięki składam Bogu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego! A tak ja sam umysłem służę prawu Bożemu, a ciałem zakonowi grzechu.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś - prawu grzechu.
12.BRYTYJKABogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu.
13.POZNAŃSKABogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam, dzięki umysłowi, jestem sługą Prawa Bożego, a przez ciało jestem niewolnikiem prawa podyktowanego przez grzech.
14.WARSZ.PRASKADzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc ja sam służę w duchu Prawu Bożemu, ciałem zaś podlegam prawu grzechu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wdzięczność Bogu z powodu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Zatem więc, ja sam, sposobem myślenia służę Prawu Boga, zaś ciałem prawu grzechu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBogu niech będą dzięki - przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana! Tak więc ja sam służę umysłem Prawu Boga, ale ciałem - prawu grzechu.
17.TOR.PRZ.2023Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam wprawdzie służę umysłem Prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu.