« Rzym 7:2 List do Rzymian 7:3 Rzym 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przeto gdy mąż żyw, cudzołożnicą nazwana będzie, jeśliby się (do)stała drugiemu mężowi, lecz jeśli umrze mąż, wolna jest od zakonu, aby niebyła cudzołożnicą, (choćby się do)stała drugiemu mężowi.
2.WUJEK.1923Przeto, póki mąż żywie, będzie zwana cudzołożnicą, jeźliby była z inszym mężem; lecz jeźliby mąż jéj umarł, wolna jest od zakonu mężowego, aby nie była cudzołożnicą, jeźliby była z inszym mężem.
3.RAKOW.NTPrzeto tedy póki żywie mąż, cudzołożnicąby była nazwana, jeśliby została żoną męża inszego; A jeśliby umarł mąż jej, wolna jest od zakonu; aby nie była cudzołożnicą, gdyby została żoną męża inszego.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż tedy, póki mąż żyje, będzie zwana cudzołożnicą, jeźliby żoną inszego męża została; a jeźliby mąż jej umarł, wolna jest od zakonu onego, aby nie była cudzołożnicą, choćby się inszego męża żoną stała.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny.
6.JACZEWSKIZa życia męża zwanoby ją cudzołożnicą, gdyby przystała do innego mężczyzny; gdy ją zaś mąż odumrze, zostaje wolną i nie będzie cudzołożnicą, chociaż za innego wyjdzie.
7.SYMONPrzeto jeśliby za życia męża żyła z innym mężczyzną, będzie zwana cudzołożnicą: ale po śmierci męża wolna jest od prawa, które wiązało ją z mężem, tak, iż cudzołożnicą nie będzie, jeśli wyjdzie za drugiego mężczyznę.
8.MARIAWICIi dlatego, póki mąż żyw, jeśliby wyszła za drugiego, byłaby cudzołożnicą nazwana; ale gdyby mąż jej umarł, wolna jest od zakonu mężowego i nie będzie cudzołożnicą, jeśliby była z innym mężem.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego gdyby współżyła z innym mężczyzną za życia męża, będzie zwana cudzołożną; jeśliby jednak umarł mąż jej, uwolniona jest od prawa łączącego ją z mężem i nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego też, gdyby współżyła z innym mężczyzną za życia męża, będzie zwana cudzołożną; jeśli jednak umarł mąż jej, uwolniona jest od tego prawa i nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną.
12.BRYTYJKAA zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśliby jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża.
13.POZNAŃSKAGdyby więc za jego życia należała do innego mężczyzny, nazwano by ją cudzołożnicą. Skoro zaś mąż umrze, uwalnia się ona spod prawa, i należąc do innego mężczyzny, nie popełnia cudzołóstwa.
14.WARSZ.PRASKAI tak, gdy za życia swego męża wiąże się z innymi mężczyznami, jest nazywana cudzołożnicą. Kiedy zaś umrze mąż, staje się wolną od prawa mężowskiego, tak że nie jest cudzołożnicą, gdy łączy się z innym mężczyzną.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem więc, jeśli by była z innym mężczyzną kiedy mąż żyje będzie nazwana cudzołożną. Zaś jeśli mąż umarł, jest wolna od ustawy, i ona nie będzie cudzołożna, gdy będzie z innym mężczyzną.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA zatem, jeśli za życia męża odejdzie do innego mężczyzny, będzie cudzołożnicą. Jeśli jednak mąż umrze, wolna jest od Prawa i gdy zwiąże się z innym, nie będzie cudzołożnicą.
17.TOR.PRZ.2023Tak więc, dopóki żyje mąż, będzie zwana cudzołożnicą, jeśli przystanie do innego męża; ale jeśli mąż umrze, wolna jest od tego Prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy przystanie do innego męża.