« Rzym 7:3 List do Rzymian 7:4 Rzym 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak bracia moi, i wy umarliście zakonowi przez ciało Christusowe, abyście się dostali drugiemu zmartwych wskrzeszonemu abychmy owoc przynieśli Bogu.
2.WUJEK.1923A tak, bracia moi! i wy jesteście umartwieni zakonowi przez ciało Chrystusowe, abyście byli inszego, który powstał z martwych, abyśmy owoc przynosili Bogu.
3.RAKOW.NTA także bracia moi, i wy jesteście umartwieni zakonowi przez ciało Christusowe; abyście się stali wy inszego, onego który z martwych wzbudzony jest, abyśmy owoc przynosili Bogu.
4.GDAŃSKA.1881A tak, bracia moi! i wyście umartwieni zakonowi przez ciało Chrystusowe, abyście się stali inszego, to jest tego, który wzbudzony jest z martwych, abyśmy owoc przynosili Bogu.
5.GDAŃSKA.2017Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc.
6.JACZEWSKITak i wy, bracia moi, umarliście dla prawa mojżeszowego, zostawszy chrześcianami, i możecie teraz godziwie należeć do tego, który zmartwychwstał i tak służyć Bogu.
7.SYMONTak i wy, bracia moi, wyście umarli zakonowi przez ciało Chrystusowe, abyście należeli do kogo innego: do tego, który powstał z martwych, abyśmy owoc rodzili Bogu.
8.MARIAWICITakże też i wy, bracia moi, jesteście umarli Zakonowi przez Ciało Chrystusowe, żebyście byli własnością Innego, to jest Tego, Który zmartwychwstał, abyśmy czynili owoc dla Pana Boga.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto i wy, bracia moi, umarliście dla Zakonu przez ciało Chrystusowe, abyście należeli do innego, który z martwych powstał, i tak, byśmy owoc przynosili Bogu.
10.DĄBR.GR.1961Tak samo wy, bracia moi, umarliście dla Zakonu przez ciało Chrystusowe, abyście należeli do innego, który z martwych powstał, i tak byśmy owoc przynosili Bogu.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa, by złączyć się z innym - z Tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu.
12.BRYTYJKAPrzeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga.
13.POZNAŃSKATak i wy, moi bracia, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa, by stać się własnością innego, Zmartwychwstałego, abyśmy owoc nieśli dla Boga.
14.WARSZ.PRASKATak więc, bracia, wy również umarliście Prawu przez ciało Chrystusa po to, abyście przynależeli do Innego, do Tego, który powstał z martwych, po to, abyśmy Bogu przynosili owoc.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wobec tego, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla Prawa z powodu ciała Chrystusa, w celu waszego urodzenia dla innego; tego, co został podniesiony z martwych, abyście mogli wydawać owoce Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie, moi bracia, wy przez ciało Chrystusa umarliście dla Prawa, aby należeć do innego, do Zmartwychwstałego - abyśmy mogli wydawać owoc dla Boga.
17.TOR.PRZ.2023A tak, bracia moi, i wy zostaliście uśmierceni dla Prawa przez ciało Chrystusa, żebyście przystali do innego, do Tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc przynieśli Bogu.