« Rzym 7:5 List do Rzymian 7:6 Rzym 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz teraz wyrwaliśmy się od zakonu zmarłego, wktórem byliśmy trzymani, abychmy się zniewalali wnowości ducha, a nie w wiotchości pisma.
2.WUJEK.1923Lecz teraz jesteśmy rozwiązani od zakonu śmierci, w którymeśmy byli zatrzymani, tak, abyśmy służyli w nowości ducha, a nie w starości litery.
3.RAKOW.NTA teraz jesteśmy wolnymi uczynieni od zakonu, gdyż umarł on w którymeśmy byli zatrzymani, tak, abyśmy służyli w nowości ducha, a nie w starości litery.
4.GDAŃSKA.1881Lecz teraz staliśmy się wolni od zakonu, umarłszy temu, w którymeśmy byli zatrzymani, abyśmy Bogu służyli w nowości ducha, a nie w starości litery.
5.GDAŃSKA.2017Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery.
6.JACZEWSKIteraz zaś zwolnieni zostaliśmy od tego krępującego nas prawa śmierci, abyśmy służyli Bogu nie wedle starej litery prawa ale wedle ducha nowego.
7.SYMONTeraz atoli myśmy rozwiązani od zakonu śmierci, w którym byliśmy trzymani, tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.
8.MARIAWICIale teraz jesteśmy od Zakonu śmierci, w którym nas trzymano, odwiązani, abyśmy służyli Bogu w nowości Ducha, a nie w starości litery.
9.DĄBR.WUL.1973Teraz jednak jesteśmy wolni od Zakonu śmierci, w którym byliśmy trzymani, tak że służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.
10.DĄBR.GR.1961Teraz jednak jesteśmy wolni od Zakonu, pod którego władzą byliśmy martwi, tak że służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.
11.TYSIĄCL.WYD5Teraz zaś Prawo straciło moc nad nami, gdy umarliśmy dla tego, co trzymało nas w jarzmie, tak że możemy pełnić służbę w nowości Ducha, a nie według przestarzałej litery.
12.BRYTYJKALecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.
13.POZNAŃSKATeraz, umarli dla Prawa, które nas wiązało, wolni jesteśmy od niego, tak że jesteśmy sługami, którzy cieszą się nowym duchem a nie starą literą.
14.WARSZ.PRASKALecz teraz już jesteśmy wolni od Prawa, ponieważ umarliśmy temu, co nas trzymało w swych więzach. Możemy zatem pełnić służbę w nowym duchu, a nie w starej literze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale teraz, gdy umarliśmy zostaliśmy uwolnieni od Prawa, w którym przybiliśmy do brzegu. Tak więc, służymy w nowości, a nie w starości litery.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz jednak jesteśmy wolni od Prawa, od kiedy umarliśmy dla naszych zniewoleń, po to, by służyć w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery.
17.TOR.PRZ.2023Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od Prawa, gdy umarliśmy dla tego, czym byliśmy zatrzymani, abyśmy służyli w nowości ducha, a nie w starości litery.