« Rzym 7:7 List do Rzymian 7:8 Rzym 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz pochop wziąwszy grzech przez zapowiedź, udziałał we mnie wszelką pożądliwość. Bo okrom zakonu grzech martwy.
2.WUJEK.1923Lecz grzech, wziąwszy przyczynę przez zakazanie, sprawił we mnie wszelaką pożądliwość; albowiem bez zakonu był grzech martwy.
3.RAKOW.NTLecz pochob wziąwszy grzech, przez ono przykazanie sprawił skutecznie we mnie wszelaką pożądliwość; abowiem bez zakonu grzech jest martwy.
4.GDAŃSKA.1881Lecz grzech wziąwszy przyczynę przez przykazanie, sprawił we mnie wszelką pożądliwość; albowiem bez zakonu grzech jest martwy.
5.GDAŃSKA.2017Lecz grzech, gdy zyskał okazję przez przykazanie, wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bez prawa bowiem grzech jest martwy.
6.JACZEWSKIGrzech, korzystając niejako z prawa, począł we mnie budzić wszelką pożądliwość. Gdyby nie było prawa, nie byłoby i grzechu.
7.SYMONChwycił się tego grzech, i przez przykazanie rozbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bo bez zakonu grzech leżał martwy.
8.MARIAWICIAle grzech, wziąwszy powód z przykazania, sprawił we mnie wszelaką pożądliwość, bo bez Zakonu grzech martwym był.
9.DĄBR.WUL.1973Z zakazu czyniąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bez Zakonu bowiem grzech jest martwy.
10.DĄBR.GR.1961Z zakazu czyniąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bez Zakonu bowiem grzech jest martwy.
11.TYSIĄCL.WYD5Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci.
12.BRYTYJKALecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy.
13.POZNAŃSKAGrzech więc doznał podniety i wskutek przykazania wzbudził we mnie wszelkiego rodzaju namiętności. Poza Prawem bowiem grzech umiera.
14.WARSZ.PRASKATak tedy skłonność do grzechu rozbudzona we mnie przez Prawo poczęła działać, stając się zarzewiem wszelkiej pożądliwości. Gdy bowiem nie ma Prawa, skłonność do grzechu jest martwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A grzech, gdy otrzymał punkt wyjścia z przykazania, sprawił we mnie wszelkie pożądanie; bo bez Prawa grzech jest nieożywiony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem grzech, pobudzony przez przykazanie, wywołał we mnie przeróżne żądze; bez Prawa grzech jest jakby martwy.
17.TOR.PRZ.2023Lecz grzech, gdy otrzymał okazję przez przykazanie, sprawił we mnie wszelką pożądliwość; bo bez Prawa grzech jest martwy.