« Rzym 7:25 List do Rzymian 8:1 Rzym 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574ŻAdnego przeto teraz osądzenia (niemasz) którzi w Christu Jesusie, którzy nie wedle ciała chodzą (ale wedle ducha.)
2.WUJEK.1923Teraz tedy niemasz żadnego potępienia tym, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie wedle ciała chodzą.
3.RAKOW.NTŻadnego tedy teraz potępienia niemasz onym, którzy w Christusie Jezusie, nie wedle ciała chodzą, ale wedle ducha.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, który będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według Ducha.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha.
6.JACZEWSKISłudzy tedy Chrystusa nie potrzebujemy się obawiać potępienia, bylebyśmy żyli sprawiedliwie:
7.SYMONTeraz przeto niemasz żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie chodzą wedle ciała:
8.MARIAWICINiemasz tedy teraz żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie według ciała żyją.
9.DĄBR.WUL.1973Teraz przeto nie masz wcale potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie i nie postępują według ciała.
10.DĄBR.GR.1961Teraz przeto nie masz wcale potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
11.TYSIĄCL.WYD5Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.
12.BRYTYJKAPrzeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
13.POZNAŃSKAŻadne więc potępienie nie grozi tym, którzy stanowią jedność z Chrystusem Jezusem.
14.WARSZ.PRASKANie ma więc już żadnego potępienia względem tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz już żadne potępienie dla tych w Jezusie Chrystusie, którzy nie chodzą według cielesnej natury, ale według Ducha.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
17.TOR.PRZ.Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy chodzą, nie według ciała, ale według Ducha.