« Rzym 8:9 List do Rzymian 8:10 Rzym 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co jeśli Christus jest w was, (tedy) jednak ciało martwe dla grzechu, lecz duch żywotem dla sprawiedliwości.
2.WUJEK.1923Lecz jeźli Chrystus w was jest, ciałoć wprawdzie jest umarłe dla grzechu, ale duch żywię dla usprawiedliwienia.
3.RAKOW.NTAle jeśli Christus w was jest, tedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywot dla sprawiedliwości.
4.GDAŃSKA.1881Ale jeźli Chrystus w was jest, tedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości.
5.GDAŃSKA.2017Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości.
6.JACZEWSKIJeżeli Chrystusa macie w sobie, - to ciało wasze umarłem jest wprawdzie dla grzechu, ale duch usprawiedliwiony żyje w was.
7.SYMONJeśliże Chrystus w was jest ciało wprawdzie jest umarłe wskutek grzechu, ale duch żyje wskutek usprawiedliwienia.
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli jednak Chrystus w was przebywa, ciało wprawdzie martwe jest wskutek grzechu, ale duch żyje wskutek usprawiedliwienia.
9.DĄBR.GR.1961Jeśli jednak Chrystus w was przebywa, ciało wprawdzie martwe jest wskutek grzechu, ale duch żyje wskutek usprawiedliwienia.
10.TYSIĄCL.WYD5Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia.
11.BRYTYJKAJeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
12.POZNAŃSKAJeśli zaś Chrystus jest w was, to chociaż ciało umarło z powodu grzechu, duch jednak jest pełen życia dzięki usprawiedliwieniu.
13.WARSZ.PRASKALecz jeśli przebywa w was Chrystus, to ciało wprawdzie jest umarłe z powodu grzechu, ale duch żyje dzięki usprawiedliwieniu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli jest w was Chrystus, to ciało jest martwe z powodu grzechu, ale Duch to życie z powodu sprawiedliwości.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości.
16.TOR.NOWE.PRZ.A jeśli Chrystus jest w was, wtedy ciało istotnie jest martwe z powodu grzechu, ale Duch jest życiem z powodu sprawiedliwości.