« Rzym 8:12 List do Rzymian 8:13 Rzym 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli wedle ciała żywiecie, macie umrzeć, a jeśli duchem sprawy cielesne zamorzycie, żyć będziecie.
2.WUJEK.1923Albowiem jeźli podług ciała żyć będziecie, pomrzecie; ale jeźli Duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie.
3.RAKOW.NTAbowiem jeślibyście według ciała żyli, macie pomrzeć; A jeśli duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźlibyście według ciała żyli, pomrzecie; ale jeźlibyście Duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.
6.JACZEWSKINie ulegajcie przeto ciału: bo jeżeli odpowiednio do jego pożądliwości żyć zechcecie, to pomrzecie; jeżeli zaś duch wasz pożądliwości cielesne na wodzy trzymać będzie, - to i wy żywi będziecie.
7.SYMONBo jeśli podług ciała żyć będziecie, pomrzecie: ale jeśli duchem uczynki ciała umorzycie, żyć będziecie.
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, pomrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie.
9.DĄBR.GR.1961Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, śmierć was czeka, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie.
10.TYSIĄCL.WYD5Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała - będziecie żyli.
11.BRYTYJKAJeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie.
12.POZNAŃSKAJeśli bowiem pragnienia ciała kierować będą waszym życiem - umrzecie. Gdy natomiast, dzięki Duchowi, zadacie śmierć działaniu ciała - żyć będziecie.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli bowiem będziecie żyć według ciała, z pewnością pomrzecie. A jeżeli mocą Ducha będziecie uśmiercać uczynki ciała, będziecie żyć.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bo jeśli żyjecie według cielesnej natury macie umrzeć; zaś jeśli Duchem uśmiercacie postępowanie ciała żyć będziecie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w Duchu zadajecie śmierć sprawom ciała - będziecie żyli.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli bowiem żyjecie według ciała, macie umierać; natomiast jeśli Duchem doprowadzacie do śmierci działania ciała, będziecie żyć.