« Rzym 8:13 List do Rzymian 8:14 Rzym 8:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo którzykolwiek duchem Bożym bywają wodzeni, ci są synowie Boży.
2.WUJEK.1923Bo którzykolwiek Duchem Bożym rządzeni są, ci są synmi Bożymi.
3.RAKOW.NTBo którzykolwiek duchem Bożym wiedzieni bywają, ci są Synmi Bożymi.
4.GDAŃSKA.1881Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi.
5.GDAŃSKA.2017Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi.
6.JACZEWSKICi są synami Bożymi, którzy dozwalają, aby nimi Duch Boży kierował.
7.SYMONBo którzy dają się powodować Duchowi Bożemu, ci są synami Bożymi.
8.DĄBR.WUL.1973Którychkolwiek bowiem ożywia duch Boży, ci są synami Bożymi.
9.DĄBR.GR.1961Bo ci, których ożywia duch Boży, są synami Bożymi.
10.TYSIĄCL.WYD5Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
11.BRYTYJKABo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
12.POZNAŃSKACi wreszcie, którymi Duch Boży kieruje, są synami Boga.
13.WARSZ.PRASKAWszyscy, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ci są dziećmi Boga, którzy są prowadzeni Duchem Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo ci, którzy dają się prowadzić przez Ducha Bożego, ci są synami Boga.