« Rzym 8:27 List do Rzymian 8:28 Rzym 8:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiemy lepak że miłującym Boga wszytki (sprawy) pomagają ku dobremu, tym którzy wedle jego postanowienia są wezwani.
2.WUJEK.1923A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu, tym, którzy są wezwani podług postanowienia święci.
3.RAKOW.NTA wiemy że miłującym Boga, wszytkie rzeczy społu pomagają ku dobremu, onym którzy podług postanowienia wezwani są.
4.GDAŃSKA.1881A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są.
5.GDAŃSKA.2017A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.
6.JACZEWSKICała rzecz zasadza się na tem, abyśmy miłowali Boga. Bóg powołał nas do swego kościoła; abyśmy przeto miłowali go, to wszystko posłuży nam ku zasłudze.
7.SYMONWiemy zaś, że tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu: tym, którzy według postanowienia zostali wezwani, aby byli świętymi.
8.DĄBR.WUL.1973Wiemy zaś, że miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu, tym, którzy z przeznaczenia wezwani są, by stali się świętymi.
9.DĄBR.GR.1961Wiemy zaś, że miłujących Boga wszystko wspomaga ku dobremu, tych, którzy z przeznaczenia zostali wezwani.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiemy też, że <Bóg> z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamysłu.
11.BRYTYJKAA wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.
12.POZNAŃSKAWiemy, że wszystko współpracuje w pomnażaniu dobra z tymi, którzy miłują Boga. Oni - według postanowienia Bożego - są wezwani.
13.WARSZ.PRASKAWiemy zaś, że wszystko przyczynia się do [pomnażania] dobra u tych, którzy miłują Boga i zgodnie z [Jego] postanowieniem są powołani.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiemy, że miłującym Boga wszystko pomaga ku szlachetnemu postępowaniu tych, co według zamysłu są zaproszonymi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A wiemy, że z tymi, którzy miłują Boga, wszystko współpracuje ku dobremu, to jest z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani.