« Rzym 8:7 List do Rzymian 8:8 Rzym 8:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wciele będący, Bogu podobać się nie mogą.
2.WUJEK.1923A którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą.
3.RAKOW.NTA którzy w ciele są, Bogu się podobać nie mogą.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą.
5.GDAŃSKA.2017Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.
6.JACZEWSKIKto tylko ciałem jest, ten Bogu podobać się nie może.
7.SYMONCi, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.
8.DĄBR.WUL.1973A ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.
9.DĄBR.GR.1961A ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.
10.TYSIĄCL.WYD5A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą.
11.BRYTYJKACi zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.
12.POZNAŃSKACi, którzy kierują się pożądaniami ciała, nie mogą podobać się Bogu.
13.WARSZ.PRASKAA ci, którzy żyją cieleśnie, nie mogą się Bogu podobać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ci, co są w ciele wewnętrznym, Bogu się podobać nie mogą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCi zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ci bowiem, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.