« 1Kor 1:9 1 List do Koryntian 1:10 1Kor 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Proszę lepak was bracia, przez imię pana naszego Jesusa Christa, abyście toż mówili wszytcy, ażeby nie były w was rozerwania; lecz bądźcie spojeni w tejże myśli, i wtemże wyrozumieniu.
2.WUJEK.1923Lecz proszę was, bracia! przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście tóż mówili wszyscy, a iżby nie były między wami rozerwania; ale bądźcie doskonali w jednem rozumieniu i w jednéj nauce.
3.RAKOW.NTA proszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Christusa, abyście toż mówili wszyscy, i iżby nie były miedzy wami rozerwania, ale żebyście byli sposobieni w jednaki umysł i w jednakie zdanie.
4.GDAŃSKA.1881A proszę was, bracia! przez imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście toż mówili wszyscy, a iżby nie były między wami rozerwania, ale abyście byli spojeni jednakim umysłem i jednakiem zdaniem.
5.GDAŃSKA.2017Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem.
6.JACZEWSKIProszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli wszyscy jednej myśli; aby pomiędzy wami różnic nie było; aby w was było jedno uczucie i jedno przekonanie.
7.SYMONA proszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy toż samo mówili, i żeby nie było między wami rozdwojenia: lecz iżbyście byli doskonali w jedności myśli, i w jedności zdania.
8.MARIAWICIAle proszę was, bracia, w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście jedno wszyscy mówili i żeby nie było między wami rozdziału, ale bądźcie doskonałymi w jednem rozumieniu i w jednej umiejętności.
9.DĄBR.WUL.1973A proszę was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście to samo uznawali wszyscy i żeby nie było między wami rozłamów. Ale bądźcie zupełnie zgodni w jednej myśli i w jednym mniemaniu.
10.DĄBR.GR.1961A proszę was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście zgadzali się we wszystkim i żeby nie było między wami rozłamów. Bądźcie zupełnie zgodni: jednej myśli i jednego mniemania.
11.TYSIĄCL.WYD5Przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli.
12.BRYTYJKAA proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.
13.POZNAŃSKABłagam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo i aby nie było wśród was rozłamów. Żyjcie w zgodzie, bądźcie wszyscy tej samej myśli i tego samego zdania.
14.WARSZ.PRASKAPrzeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale proszę was, bracia, przez Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy to samo mówili i nie było między wami rozłamów, ale byście byli wyposażeni w tę samą myśl oraz w ten sam cel.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz wzywam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa: Bądźcie jednomyślni! Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie.
17.TOR.PRZ.2023A wzywam was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo, żeby nie było między wami rozłamów i abyście byli zespoleni jednym duchem i jedną myślą.