« 1Kor 1:10 1 List do Koryntian 1:11 1Kor 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo upewnion jestem o was bracia moi, od Chloinynych że rosterki są między wami.
2.WUJEK.1923Albowiem dano mi znać o was, bracia moi! od tych, którzy są w Chloéj, iż poswarki są między wami.
3.RAKOW.NTAbowiem oznajmiono mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, iż poswarki miedzy wami są.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem oznajmiono mi o was, bracia moi! od domowników Chloi, iż poswarki są między wami.
5.GDAŃSKA.2017Doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są wśród was spory.
6.JACZEWSKIPiszę wam o tem, bracia, bo domownicy Chloesy oznajmili mi, że macie między sobą spory;
7.SYMONBo ludzie Chloi donieśli mi o was, bracia moi, że niesnaski są między wami.
8.MARIAWICIAlbowiem dano mi znać o was, bracia moi, od tych, którzy są z domu Chloi, że są między wami rozterki.
9.DĄBR.WUL.1973Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloi, że kłótnie są między wami.
10.DĄBR.GR.1961Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że są między wami kłótnie.
11.TYSIĄCL.WYD5Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory.
12.BRYTYJKAAlbowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was.
13.POZNAŃSKABracia moi! Powiadomili mię o was ludzie Chloe, że są wśród was spory.
14.WARSZ.PRASKADoniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż przy domownikach Chloe zostało mi o was dowiedzione, moi bracia, że są między wami spory.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDomownicy Chloe donieśli mi bowiem, moi bracia, że dochodzi między wami do kłótni.
17.TOR.PRZ.2023Zostało mi bowiem oznajmione o was, moi bracia, od domowników Chloi, że wśród was są spory.