« 1Kor 1:12 1 List do Koryntian 1:13 1Kor 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rozdzielonli Christus? Czyli Paweł ukrzyżowan za was? Albo w imię Pawłowe ponurzeniście?
2.WUJEK.1923Rozdzielony jest Chrystus? Azaż Paweł jest za was ukrzyżowan? albo w imię Pawłowe jesteście ochrzczeni?
3.RAKOW.NTRozdzielonyż jest Christus? Azaż Paweł ukrzyżowany jest za was? abo na imię Pawłowe ponurzeni jesteście?
4.GDAŃSKA.1881Rozdzielonyż jest Chrystus? Azaż Paweł za was ukrzyżowany? Alboście w imię Pawłowe ochrzczeni?
5.GDAŃSKA.2017Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
6.JACZEWSKICzyż to Chrystusa można tak dzielić? Albo z jakiego tytułu nazywacie się zwolennikami Pawła? Czyż to Paweł za was ukrzyżowany, albo czyż to w imię Pawła ochrzczeni jesteście?
7.SYMONCzyż Chrystus rozdzielon jest? Czy Paweł dał się ukrzyżować za was? Albo czy w imię Pawła jesteście ochrzczeni.
8.MARIAWICICóż tedy? Rozdzielony jest Chrystus? Izali Paweł został za was ukrzyżowany? Albo w imię Pawłowe jesteście ochrzczeni?
9.DĄBR.WUL.1973Czyż Chrystus jest rozdzielony? Czyż Paweł był za was ukrzyżowany? Albo czyż w imię Pawła jesteście ochrzczeni?
10.DĄBR.GR.1961Czyż Chrystus jest rozdzielony? Czyż Paweł był za was ukrzyżowany? Albo czy w imię Pawła jesteście ochrzczeni?
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
12.BRYTYJKACzy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
13.POZNAŃSKACzy Chrystus może być rozdzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy ochrzczono was w imię Pawła?
14.WARSZ.PRASKACzyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy Chrystus jest podzielony? Czy został za was ukrzyżowany Paweł, lub w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy Chrystus jest dla każdego inny? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
17.TOR.PRZ.Rozdzielony jest Chrystus. Czy Paweł został za was przybity do krzyża lub w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?