« 1Kor 1:13 1 List do Koryntian 1:14 1Kor 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dziękuję Bogu żem ni jednego zwas nie nurzał, chyba Kryspa i Gaia.
2.WUJEK.1923Dziękuję Bogu, iżem żadnego z was nie chrzcił, jedno Kryspa i Gajusa,
3.RAKOW.NTDziękuję Bogu iżem żadnego z was nie ponurzał jedno Kryspa i Gaia.
4.GDAŃSKA.1881Dziękuję Bogu, żem żadnego z was nie chrzcił, oprócz Kryspa i Gajusa;
5.GDAŃSKA.2017Dziękuję Bogu, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem;
6.JACZEWSKIDzięki Bogu, że oprócz Kryspa i Kaja nikogo z was więcej nie ochrzciłem,
7.SYMONDziękuję Bogu, żem żadnego z was nie ochrzcił, prócz Kryspa i Kaja:
8.MARIAWICIDziękuję Bogu memu, żem nikogo z was nie ochrzcił, tylko Kryspa i Gajusza,
9.DĄBR.WUL.1973Dziękuję Bogu, żem żadnego z was nie ochrzcił, jeno Kryspa i Gajusa,
10.DĄBR.GR.1961Dziękuję Bogu, żem żadnego z was nie ochrzcił, prócz Kryspa i Gajusa,
11.TYSIĄCL.WYD5Dziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem.
12.BRYTYJKADziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa,
13.POZNAŃSKADziękuję Bogu, że poza Kryspusem i Gajusem nikogo z was nie ochrzciłem.
14.WARSZ.PRASKADziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem z wyjątkiem Kryspusa i Gajusa,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem - poza Kryspusem i Gajuszem -
17.TOR.PRZ.Dziękuję Bogu, że nie ochrzciłem nikogo z was, z wyjątkiem Kryspusa i Gajusa;