« 1Kor 1:14 1 List do Koryntian 1:15 1Kor 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby mi kto nie rzekł, żem w swoje imię nurzał.
2.WUJEK.1923Aby kto nie mówił, żeście w imię moje ochrzczeni.
3.RAKOW.NTAby kto nie rzekł żem na moje imię ponurzał.
4.GDAŃSKA.1881Aby kto nie rzekł, żem chrzcił w imię moje.
5.GDAŃSKA.2017Aby nikt nie powiedział, że chrzciłem w swoje imię.
6.JACZEWSKItak iż nie możecie mówić, żeście w imię moje ochrzczeni.
7.SYMONaby kto nie mówił, żeście w imię moje ochrzczeni.
8.MARIAWICIaby kto nie rzekł, że w imię moje byliście ochrzczeni.
9.DĄBR.WUL.1973aby kto nie mówił, żeście w imię moje ochrzczeni.
10.DĄBR.GR.1961aby nikt nie mówił, że jesteście w imię moje ochrzczeni.
11.TYSIĄCL.WYD5Nikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje został ochrzczony.
12.BRYTYJKAAby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni.
13.POZNAŃSKANikt nie może więc powiedzieć, że został ochrzczony w imię moje.
14.WARSZ.PRASKANikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje został ochrzczony.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby ktoś nie powiedział, że zostaliście ochrzczeni względem mego imienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITbo jeszcze by ktoś powiedział, że został ochrzczony w moje imię.
17.TOR.PRZ.2023Aby ktoś nie powiedział, że chrzciłem w moje imię.