« 1Kor 1:15 1 List do Koryntian 1:16 1Kor 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ponurzyłem też i Stefanów dom. Oprócz (tych) niewiem jeślim kogo drugiego ponurzył.
2.WUJEK.1923Ochrzciłem téż i dom Stephany. Nadto nie wiem, jeźlim kogo drugiego ochrzcił.
3.RAKOW.NTA ponurzałem i Stefanin dom; nad to, nie wiem jeślim kogo drugiego ponurzał.
4.GDAŃSKA.1881Ochrzciłem też i dom Stefanowy; nadto nie wiem, jeźlim kogo drugiego ochrzcił.
5.GDAŃSKA.2017Ochrzciłem też dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czy ochrzciłem jeszcze kogoś.
6.JACZEWSKIPrzypominam sobie jeszcze, że ochrzciłem dom Stefany; zresztą - nie wiem już, czym kogo więcej ochrzcił,
7.SYMONOchrzciłem też i dom Stefanów: a dalej nie wiem, czym jeszcze chrzcił kogo.
8.MARIAWICIOchrzciłem też i dom Stefanowy. Więcej nie wiem, czym kogo innego z was ochrzcił.
9.DĄBR.WUL.1973Ochrzciłem też i dom Stefanasa. Nadto nie wiem, czym jeszcze chrzcił kogo.
10.DĄBR.GR.1961Ochrzciłem też i dom Stefanasa. Nadto nie wiem, czym jeszcze ochrzcił kogo.
11.TYSIĄCL.WYD5Zresztą, prawda, ochrzciłem dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czy ochrzciłem jeszcze kogoś.
12.BRYTYJKAOchrzciłem też i dom Stefana; poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem.
13.POZNAŃSKAWprawdzie ochrzciłem jeszcze i rodzinę Stefanasa, ale poza tym nie pamiętam, czy jeszcze kogoś ochrzciłem.
14.WARSZ.PRASKAZresztą, prawda, ochrzciłem dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czym ochrzcił jeszcze kogoś.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A, ochrzciłem też dom Stefanasa; nadto nie wiem, czy kogoś innego ochrzciłem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrawda, ochrzciłem też dom Stefanasa. Poza tym nie pamiętam, abym kogoś jeszcze chrzcił.
17.TOR.PRZ.Ochrzciłem też i dom Stefana; w końcu nie wiem, czy kogoś innego ochrzciłem.