« 1Kor 1:16 1 List do Koryntian 1:17 1Kor 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie posłał mię Christus nurzać, ale Ewanielion przepowiedać; nie w mądrości mowy, aby nie wyniszczon krzyż Christusów.
2.WUJEK.1923Boć Chrystus nie posłał mnie chrzcić, ale Ewangelią przepowiadać: nie w mądrości słowa, aby się nie stał próżnym krzyż Chrystusów.
3.RAKOW.NTBo nie posłał mię Christus ponurzać, ale Ewanielią przepowiedać; nie w mądrości mowy, aby się nie stał próżnym krzyż Christusów.
4.GDAŃSKA.1881Boć mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangieliję kazać, wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy.
5.GDAŃSKA.2017Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił ewangelię, i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa.
6.JACZEWSKIbo nie posłał mnie Chrystus chrzcić ale Ewangelią opowiadać: a opowiadać ją nie mądremi słowy, by krzyż Chrystusów nie został zaćmiony.
7.SYMONBo Chrystus nie posłał mię chrzcić, ale Ewangelję opowiadać: atoli nie w mądrości słowa, aby nie zdał się być próżnym krzyż Chrystusowy.
8.MARIAWICIBo Chrystus nie posłał mię chrzcić, ale Ewangelię opowiadać; nie w mądrości słowa, aby się nie stał próżnym krzyż Chrystusowy.
9.DĄBR.WUL.1973Bo Chrystus nie posłał mię chrzcić, ale głosić Ewangelię, atoli nie w mądrości słowa, aby nie stał się próżnym krzyż Chrystusowy.
10.DĄBR.GR.1961Bo Chrystus nie posłał mnie chrzcić, ale głosić Ewangelię, jednak nie w mądrości słowa, aby nie stał się próżnym krzyż Chrystusowy.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
12.BRYTYJKANie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy.
13.POZNAŃSKAChrystus bowiem nie posłał mię, abym chrzcił, lecz abym głosił dobrą nowinę, nie opierając się na uczonych wywodach, które mogą pozbawić mocy krzyż Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKANie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Chrystus nie posłał mnie chrzcić ale głosić Dobrą Nowinę. Nie w życiowej mądrości słowa, aby nie został zniweczony krzyż Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChrystus bowiem nie posłał mnie, żebym chrzcił, lecz głosił dobrą nowinę, i to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy.
17.TOR.PRZ.2023Bo Chrystus nie posłał mnie chrzcić, ale głosić Ewangelię, nie w mądrości słowa, by krzyż Chrystusa nie został pozbawiony swojego znaczenia.