« 1Kor 1:17 1 List do Koryntian 1:18 1Kor 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mowa krzyżowa ginącym jednak głupstwo jest. Lecz tym którzy mają być zbawieni jest moc Boża.
2.WUJEK.1923Albowiem słowo krzyża tym, którzy giną, jest głupstwem; lecz tym, którzy zbawienia dostępują, to jest nam, jest mocą Bożą.
3.RAKOW.NTAbowiem mowa o onym krzyżu, onymci którzy giną głupstwem jest; a nam którzy bywamy zachowani, mocą Bożą jest.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem; ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą.
5.GDAŃSKA.2017Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga.
6.JACZEWSKITrzeba bowiem wam wiedzieć, że dla tych, którzy giną, nauka Chrystusowa jest głupstwem; dla nas zaś, co do zbawienia dążymy, jest ona mocą Bożą,
7.SYMONAlbowiem nauka o krzyżu dla tych, którzy giną, jest głupstwem: lecz dla tych, którzy dostępują zbawienia, to jest dla nas, jest mocą Bożą.
8.MARIAWICIAlbowiem mowa o krzyżu dla tych, którzy są na straceniu, głupstwem jest; ale dla tych, którzy dostępują zbawienia, to jest dla nas, jest mocą Bożą.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem nauka o krzyżu dla tych, którzy giną, jest głupstwem, lecz dla tych, którzy dostępują zbawienia, to jest dla nas, jest mocą Bożą.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem nauka o krzyżu dla tych, którzy idą na zgubę, jest głupstwem, lecz dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
11.TYSIĄCL.WYD5Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.
12.BRYTYJKAAlbowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
13.POZNAŃSKANauka o krzyżu wydaje się głupotą tym, którzy kroczą drogą zatracenia. Natomiast jest mocą Bożą dla nas, których udziałem jest zbawienie.
14.WARSZ.PRASKANauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż słowo krzyża jest głupotą dla tych, co giną; ale dla nas, którzy jesteśmy ratowani, jest mocą Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż Słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
17.TOR.PRZ.2023Bo Słowo o krzyżu dla tych, którzy istotnie giną, jest głupstwem; ale dla nas, którzy jesteśmy zbawiani, jest mocą Bożą.