« 1Kor 1:18 1 List do Koryntian 1:19 1Kor 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo napisano: Zagubię mądrość mądrych, i rozum rozumnych zniszczę.
2.WUJEK.1923Bo jest napisano: Zagubię mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.
3.RAKOW.NTBo jest napisano: Wytracę mądrość onych mądrych, i rozum onych rozumnych odrzucę.
4.GDAŃSKA.1881Bo napisano: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę.
5.GDAŃSKA.2017Bo jest napisane: Wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę wniwecz.
6.JACZEWSKIbo napisano: Zatracę ja mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.
7.SYMONBo jest napisano: Zniszczę mądrość mądrych: i roztropność roztropnych odrzucę.
8.MARIAWICIBo tak jest napisane: Zatracę mądrość mądrych i roztropność ludzi roztropnych odrzucę.
9.DĄBR.WUL.1973Napisane jest bowiem: Zniszczę mądrość uczonych, a roztropność przezornych odrzucę.
10.DĄBR.GR.1961Napisane jest bowiem: Zniszczę mądrość uczonych, a roztropność przezornych zniweczę.
11.TYSIĄCL.WYD5Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę.
12.BRYTYJKANapisano bowiem:Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.
13.POZNAŃSKANapisano bowiem: "Zniszczę mądrość mędrców, a roztropność roztropnych zniweczę".
14.WARSZ.PRASKANapisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ jest napisane: Zniszczę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzytamy bowiem: Zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych.
17.TOR.PRZ.2023Napisano bowiem: Zniszczę mądrość mądrych, a zrozumienie rozumnych odrzucę.