« 1Kor 1:19 1 List do Koryntian 1:20 1Kor 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdzie mędrzec? gdzie Doktor? Gdzie gadacz wieku tego? Niezagłupiłli Bóg mądrości świata tego?
2.WUJEK.1923Gdzież mądry? gdzież Doktor? gdzież badacz świata tego? Izali nie głupią uczynił Bóg mądrość świata tego?
3.RAKOW.NTGdzież mądry? gdzież uczony w piśmie? gdzież badacz wieku tego? zali w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego?
4.GDAŃSKA.1881Gdzież jest mądry? Gdzież jest uczony w Piśmie? Gdzież badacz wieku tego? Izali w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego?
5.GDAŃSKA.2017Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata?
6.JACZEWSKII w innem miejscu: - Gdzie jest mędrzec, gdzie uczony, gdzie badacz tego świata? Czyż nie wystawił Bóg na śmieszność nauki ziemskiej?
7.SYMONGdzież mędrzec? gdzież uczony w Piśmie? Gdzie biegły szermierz tego świata? Czy nie w głupstwo obrócił Bóg mądrość świata tego?
8.MARIAWICIGdzież mędrzec? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzież badacz tego świata? Izali nie obrócił Bóg w głupstwo mądrości tego świata?
9.DĄBR.WUL.1973Gdzież mędrzec? Gdzież uczony? Gdzież badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata?
10.DĄBR.GR.1961Gdzież mędrzec? Gdzież uczony? Gdzież badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata?
11.TYSIĄCL.WYD5Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem?
12.BRYTYJKAGdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?
13.POZNAŃSKAGdzie zatem jest mędrzec? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego świata? Czy Bóg nie zamienił mądrości świata w głupotę?
14.WARSZ.PRASKAGdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdzież jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie uczynił głupią mądrości tego świata?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata?
17.TOR.PRZ.2023Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie uczynił głupią mądrość tego świata?