« 1Kor 1:20 1 List do Koryntian 1:21 1Kor 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ponieważ w mądrości Bożej nie poznał świat przez mądrość Boga podobało się Bogu, przez głupstwo przepowiedania zbawić wierzące.
2.WUJEK.1923Albowiem iż w mądrości Bożéj świat nie poznał Boga przez mądrość, podobało się Bogu przez głupstwo przepowiadania zbawić wierzące.
3.RAKOW.NTAbowiem ponieważ w mądrości Bożej nie poznał świat przez mądrość Boga, upodobało się Bogu przez ono głupstwo obwoływania zbawić wierzące.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących,
5.GDAŃSKA.2017Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą.
6.JACZEWSKISkoro bowiem świat przy pomocy danej sobie przez Boga mądrości nie przyszedł do poznania go; - to podobało się Bogu przez głupie opowiadanie zbawić tych, którzy weń uwierzą.
7.SYMONBo ponieważ świat z mądrości Bożej nie poznał Boga przez mądrość swoją, podobało się Bogu przez głupstwo opowiadania zbawić tych, którzy wierzą.
8.MARIAWICIPonieważ w mądrości Boskiej nie poznał świat Boga przez mądrość, przeto słusznie podobało się Bogu przez głupstwo kazania uczynić zbawionymi wierzących.
9.DĄBR.WUL.1973Bo ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, podobało się Bogu przez głupstwo przepowiadania zbawić tych, którzy uwierzą.
10.DĄBR.GR.1961Bo skoro w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, właśnie podobało się Bogu przez głupstwo przepowiadania zbawić tych, którzy uwierzą.
11.TYSIĄCL.WYD5Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących.
12.BRYTYJKASkoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie.
13.POZNAŃSKASkoro bowiem świat za pomocą swojej mądrości nie poznał Boga w całej Jego mądrości, wówczas spodobało się Bogu zbawić tych, którzy wierzą przez głoszenie nauki uważanej przez świat za głupotę.
14.WARSZ.PRASKASkoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo skoro świat, przez mądrość, nie poznał Boga w mądrości Boga Bóg postanawia zbawić wierzących poprzez głupotę ogłaszania.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w Jego Boskiej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa.
17.TOR.PRZ.2023Skoro bowiem w mądrości Boga, świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu, przez głupie głoszenie zbawić wierzących.