« 1Kor 1:21 1 List do Koryntian 1:22 1Kor 1:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ponieważ i Judowie znamion proszą, a Grekowie mądrości szukają.
2.WUJEK.1923Ponieważ i Żydowie cudów się domagają, i Grekowie mądrości szukają.
3.RAKOW.NTPonieważ i Żydowie znamienia żądają, i Grekowie mądrości szukają.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż i Żydowie się cudów domagają, a Grekowie mądrości szukają.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości.
6.JACZEWSKIGdy tedy żydzi domagają się cudów, a grecy wszędzie szukają mądrości;
7.SYMONAlbowiem gdy żydzi domagają się cudów, a grecy szukają mądrości:
8.MARIAWICIPonieważ i Żydzi znamion się domagają, i Grecy mądrości szukają,
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem gdy Żydzi domagają się cudów, a Grecy szukają mądrości,
10.DĄBR.GR.1961Albowiem gdy Żydzi domagają się cudów, a Grecy szukają mądrości,
11.TYSIĄCL.WYD5Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,
12.BRYTYJKAPodczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują,
13.POZNAŃSKAI tak, gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości,
14.WARSZ.PRASKATak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc kiedy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają życiowej mądrości,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości,
17.TOR.PRZ.2023A gdy Żydzi domagają się cudu, a Grecy szukają mądrości,