« 1Kor 1:22 1 List do Koryntian 1:23 1Kor 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574My lepak przepowiedamy Christa ukrzyżowanego, Judom jednak zawadę, a Grekom głupstwo.
2.WUJEK.1923A my przepowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom w prawdzie zgorszeniem, a Grekom głupstwem,
3.RAKOW.NTA my obwoływamy Christusa ukrzyżowanego, Żydomci zgorszeniem, a Grekom głupstwem;
4.GDAŃSKA.1881Ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo;
5.GDAŃSKA.2017My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem;
6.JACZEWSKI- to my opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla żydów jest zgorszeniem, a dla pogan głupstwem;
7.SYMONmy głosimy Chrystusa, ukrzyżowanego - zgorszenie dla żydów, a głupstwo dla pogan:
8.MARIAWICIa my opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla Greków głupstwo,
9.DĄBR.WUL.1973my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego będącego zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan.
10.DĄBR.GR.1961my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, będącego zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan.
11.TYSIĄCL.WYD5my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,
12.BRYTYJKAMy zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,
13.POZNAŃSKAmy głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Wywołuje to zgorszenie u Żydów, poganom wydaje się głupotą.
14.WARSZ.PRASKAmy głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.my ogłaszamy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów pewnie obrazę, zaś dla Greków głupotę;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITmy głosimy Chrystusa ukrzyżowanego; dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo,
17.TOR.PRZ.2023My jednak głosimy Chrystusa, który jest ukrzyżowany, dla Żydów to wprawdzie zgorszenie, a dla Greków głupota,