« 1Kor 1:24 1 List do Koryntian 1:25 1Kor 1:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż głupość Boża mędrsza jest niż ludzie, a mdłość Boża, silniejsza jest niż ludzie.
2.WUJEK.1923Ponieważ głupstwo Boże jest mędrsze nad ludzi, a mdłość Boża jest mocniejsza nad ludzi.
3.RAKOW.NTIż ono głupstwo Boże mędrsze nad ludzi jest; i ona mdłość Boża, mocniejsza nad ludzi jest.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie; a mdłość Boża jest mocniejsza niż ludzie.
5.GDAŃSKA.2017Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie.
6.JACZEWSKIDzieła Boże chociaż się nam wydają głupiemi, gdy na nie po światowemu patrzymy: w istocie przecież są one najmędrszemi; i chociaż się nam wydają słabemi, - są przecież bardzo mocnemi.
7.SYMONBo, co pochodzi od Boga, głupie, jest mędrsze od ludzi: i, co pochodzi od Boga, słabe, jest mocniejsze od ludzi.
8.MARIAWICIBo co głupiego jest według Boga, to mędrsze jest niż ludzie; i co słabego jest według Boga, to mocniejsze jest niż ludzie.
9.DĄBR.WUL.1973Bo to, co jest głupstwem u Boga, jest mędrsze nad ludzi, a co słabe jest u Boga, mocniejsze jest nad ludzi.
10.DĄBR.GR.1961Bo to, co głupstwem u Boga, mędrsze jest nad ludzi, a co słabe u Boga, mocniejsze nad ludzi.
11.TYSIĄCL.WYD5To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
12.BRYTYJKABo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.
13.POZNAŃSKAPonieważ to, co w postępowaniu Boga wygląda na głupotę, jest mądrzejsze od ludzi, a to, co na słabość, silniejsze od ludzi.
14.WARSZ.PRASKATo bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ niedorzeczne Boga jest mądrzejsze od ludzi, a słabe Boga jest silniejsze od ludzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i Jego słabość jest od nich mocniejsza.
17.TOR.PRZ.Gdyż to, co głupie u Boga mądrzejsze jest od ludzi, a to, co słabe u Boga mocniejsze jest od ludzi.