« 1Kor 1:25 1 List do Koryntian 1:26 1Kor 1:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo widzicie wezwanie wasze bracia, że nie mnodzy mądrzy wedle ciała, nie mnodzy możni, nie mnodzy zacnie urodzeni,
2.WUJEK.1923Bo przypatrzcie się, bracia! waszemu powołaniu, iż nie wiele mądrych wedle ciała, nie wiele możnych, nie wiele zacnych;
3.RAKOW.NTBo widzicie powołanie wasze, bracia, iż nie wiele mądrych wedle ciała, nie wiele możnych, nie wiele zacnie urodzonych.
4.GDAŃSKA.1881Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia! iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu;
5.GDAŃSKA.2017Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
6.JACZEWSKIWejrzyjcie na siebie, bracia, i przekonajcie się, że nie wielu pomiędzy sobą znajdziecie mędrców wedle świata, nie wielu bogaczów, nie wielu szlachetnie urodzonych:
7.SYMONBo przypatrzcie się, bracia, waszemu powołaniu, iż niewiele pomiędzy wami mądrych wedle ciała, niewiele możnych, niewiele wysokiego rodu:
8.MARIAWICIPrzypatrzcie się tylko, bracia, waszemu powołaniu, żeć niewielu mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu ze szlachetnego rodu;
9.DĄBR.WUL.1973A przypatrzcie się, bracia, wezwaniu waszemu, że niewielu spomiędzy was mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
10.DĄBR.GR.1961A przypatrzcie się, bracia, wezwaniu waszemu, że niewielu (spomiędzy was) mądrych według świata, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
11.TYSIĄCL.WYD5Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu [tam] mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
12.BRYTYJKAPrzypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu,
13.POZNAŃSKABracia! Przypatrzcie się waszemu powołaniu. Niewielu wśród was mądrych w pojęciu ludzkim, niewielu wpływowych i szlachetnie urodzonych.
14.WARSZ.PRASKAPrzeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Popatrzcie na wasze powołanie, bracia, że niewielu jest mądrych według ciała wewnętrznego, niewielu silnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyjrzyjcie się, bracia, kto jest wśród was, powołanych? Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych.
17.TOR.PRZ.Przypatrujcie się bowiem swojemu powołaniu, bracia, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych;