« 1Kor 1:26 1 List do Koryntian 1:27 1Kor 1:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale głupstwo świata wybrał Bóg, aby mądre zawstydził; a mdłe świata wybrał Bóg, aby zawstydził silniejsze.
2.WUJEK.1923Ale wybrał Bóg głupstwa świata, aby zawstydził mądre: a mdłe świata Bóg wybrał, aby zawstydził mocne.
3.RAKOW.NTAle głupie rzeczy świata wybrał Bóg, aby mądre zawstydził; a słabe świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocne;
4.GDAŃSKA.1881Ale co głupiego jest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata, wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych.
5.GDAŃSKA.2017Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych.
6.JACZEWSKIale głupie wedle tego świata wybrał Bóg, aby zawstydził mądre, i słabe wedle świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocne,
7.SYMONale wybrał Bóg to, co u świata głupie, aby zawstydził, co mądre:
8.MARIAWICIale co głupiego jest u świata, to obrał Bóg, aby zawstydził mądrych; i słabych według świata obrał Bóg, aby zawstydził mocnych;
9.DĄBR.WUL.1973Gdyż Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydził mądrych, i co słabe u świata wybrał Bóg, aby zawstydził potężnych,
10.DĄBR.GR.1961Gdyż Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, i co słabe u świata wybrał Bóg, aby zawstydzić potężnych,
11.TYSIĄCL.WYD5Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć;
12.BRYTYJKAAle to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne,
13.POZNAŃSKABóg wybrał bowiem to, co głupie według świata, aby zawstydzić mądrych, i co słabe według świata wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne.
14.WARSZ.PRASKABóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców; upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Bóg wybrał sobie to głupie świata, aby zawstydzić mądrych; Bóg też wybrał sobie to słabe świata, aby zawstydzić silne.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAle właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych.
17.TOR.PRZ.2023Ale to, co głupie dla świata, wybrał Bóg, by zawstydzać mądrych; i słabych ze świata wybrał Bóg, aby zawstydzać mocnych;