« 1Kor 1:27 1 List do Koryntian 1:28 1Kor 1:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I podłego rodu i wzgardzone wybrał Bóg (z) świata, i nie będące aby będące wyniszczył.
2.WUJEK.1923I podłe świata i wzgardzone wybrał Bóg, i te, których niemasz, aby zniszczył te, które są:
3.RAKOW.NTA podło urodzone świata i nizacz poczytane wybrał Bóg, i one których niemasz, aby one, które są, zniszczył;
4.GDAŃSKA.1881A podłego rodu u świata i wzgardzone wybrał Bóg, owszem te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniszczył.
5.GDAŃSKA.2017I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić wniwecz;
6.JACZEWSKIi podłe tego świata i wzgardzone wybrał Bóg, i to, co nic nie warto aby zepsuł to, do czego świat przywiązuje wartość;
7.SYMONi, co słabe u świata, wybrał Bóg, aby zawstydził, co mocne: i co urodzone nisko i wzgardzone, i co jest niczem, wybrał Bóg, aby zniszczył to, co jest czemś:
8.MARIAWICIi nieszlachetnych według świata i wzgardzonych wybrał Bóg, i tych, co nie mają znaczenia, aby zniszczył tych, co mają znaczenie:
9.DĄBR.WUL.1973i co nic nie znaczące a pokryte wzgardą i co jest niczym, wybrał Bóg, aby zniszczył to, co jest czymś.
10.DĄBR.GR.1961i co nic nie znaczące, a pokryte wzgardą, i co jest niczym, wybrał Bóg, aby zniszczyć to, co jest czymś.
11.TYSIĄCL.WYD5i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co [w ogóle] nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić,
12.BRYTYJKAI to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić,
13.POZNAŃSKABóg wybrał również to, co świat ma za nic i uważa za nieszlachetnie urodzone oraz godne pogardy, aby unicestwić to, co czymś jest,
14.WARSZ.PRASKAi to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co [w ogóle] nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg także wybrał sobie to nisko urodzone świata, zlekceważone, to nieistniejące, by wniwecz obrócić istniejące;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone - to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś.
17.TOR.PRZ.2023I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co jest wzgardzone, wybrał Bóg, i co jest niczym, aby zniszczyć to, co jest czymś,