« 1Kor 1:28 1 List do Koryntian 1:29 1Kor 1:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby się nie chwaliło żadne ciało przed nim.
2.WUJEK.1923Aby się żadne ciało przed oczyma jego nie chlubiło.
3.RAKOW.NTAby się nie chłubiło żadne ciało przed nim.
4.GDAŃSKA.1881Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem jego.
5.GDAŃSKA.2017Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało.
6.JACZEWSKIaby w obec niego nikt się nie chwalił:
7.SYMONaby żaden śmiertelny nie chlubił się przed nim.
8.MARIAWICIaby się żadne ciało przed oczyma Jego nie chlubiło.
9.DĄBR.WUL.1973Aby żaden śmiertelny nie chlubił się przed obliczem jego.
10.DĄBR.GR.1961Aby żaden śmiertelny nie chlubił się przed obliczem Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
12.BRYTYJKAAby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym.
13.POZNAŃSKAw tym celu, aby nikt z ludzi nie chlubił się przed Bogiem.
14.WARSZ.PRASKAtak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby się nie przechwalała wobec Niego żadna cielesna natura.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem.
17.TOR.PRZ.2023Aby przed Jego obliczem nie chlubiło się żadne ciało.