« 1Kor 1:2 1 List do Koryntian 1:3 1Kor 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego, i Pana Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTŁaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIŁaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
7.SYMONŁaska wam i pokój, od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!
8.MARIAWICIłaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!
12.BRYTYJKAŁaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
13.POZNAŃSKAŁaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAŁaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, i Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem.
17.TOR.PRZ.2023Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.