« 1Kor 1:3 1 List do Koryntian 1:4 1Kor 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dziękuję Bogu memu zawżdy o was, za łaskę Bożą daną wam w Christu Jesusie.
2.WUJEK.1923Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z łaski Bożéj, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie.
3.RAKOW.NTDziękuję Bogu mojemu zawsze za was, dla łaski Bożej która jest dana wam w Jezusie Christusie;
4.GDAŃSKA.1881Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was dla łaski Bożej, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie,
5.GDAŃSKA.2017Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie.
6.JACZEWSKIZawsze dzięki składam Bogu memu za tę łaskę, jaką macie od Jezusa Chrystusa,.
7.SYMONDziękuję Bogu mojemu zawsze za was z powodu łaski Bożej, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie,
8.MARIAWICIDziękuję zawsze Bogu mojemu za was z powodu łaski Bożej, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie,
9.DĄBR.WUL.1973Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was, za łaskę Bożą, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie,
10.DĄBR.GR.1961Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was, za łaskę Bożą, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie,
11.TYSIĄCL.WYD5Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie.
12.BRYTYJKADziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie,
13.POZNAŃSKAZawsze dziękuję Bogu mojemu za was z powodu udzielenia wam łaski Bożej w Jezusie Chrystusie.
14.WARSZ.PRASKABogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zawsze dziękuję za was mojemu Bogu z powodu danej wam w Jezusie Chrystusie łaski Boga,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDziękuję Bogu za was zawsze, za łaskę Bożą, daną wam w Chrystusie Jezusie.
17.TOR.PRZ.2023Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z powodu łaski Boga, która wam została dana w Chrystusie Jezusie,