« 1Kor 1:4 1 List do Koryntian 1:5 1Kor 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż we wszem zbogaciliście się wniem we wszej rzeczy, i (we) wszej znajomości.
2.WUJEK.1923Iż we wszystkiem staliście się bogatymi w nim, we wszelkiem słowie i we wszelkiéj umiejętności.
3.RAKOW.NTIż we wszytkim jesteście ubogaceni w nim, w wszelkiej mowie, i w wszelkiej umiejętności;
4.GDAŃSKA.1881Iżeście we wszystkiem ubogaceni w nim we wszelkiej mowie i we wszelkiej znajomości;
5.GDAŃSKA.2017We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie;
6.JACZEWSKIbo przezeń we wszystko ubogaceni jesteście; macie wszelkie słowo i wszelką umiejętność.
7.SYMONiż ubogaciliście się w nim we wszystko: we wszelką wiedzę i we wszelką umiejętność:
8.MARIAWICIże zostaliście we wszystkiem wzbogaceni przez Niego, we wszelkiem słowie i we wszelkiej umiejętności,
9.DĄBR.WUL.1973żeście się w nim we wszystko wzbogacili, we wszelkie słowo i we wszelką umiejętność.
10.DĄBR.GR.1961żeście się w nim we wszystko wzbogacili, we wszelkie słowo i we wszelką umiejętność.
11.TYSIĄCL.WYD5W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie,
12.BRYTYJKAIżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie,
13.POZNAŃSKAW Nim zostaliście bowiem wzbogaceni pod każdym względem we wszelkie słowo i wszelkie poznanie,
14.WARSZ.PRASKAW Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że zostaliście w nim uczynieni bogatymi, w każdym słowie oraz wszelkim wyższym poznaniu,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW Nim staliście się bogaci we wszelkie słowo i wszelkie poznanie.
17.TOR.PRZ.2023Że we wszystkim zostaliście ubogaceni w Nim, we wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu;