« 1Kor 1:5 1 List do Koryntian 1:6 1Kor 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako świadectwo Christusowo utwierdzono w was.
2.WUJEK.1923Jako świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest w was,
3.RAKOW.NTJako świadectwo Christusowe utwierdzone jest w was.
4.GDAŃSKA.1881Jako świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest w was,
5.GDAŃSKA.2017Gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was;
6.JACZEWSKIObietnice Chrystusowe spełniły się na was,
7.SYMONponieważ świadectwo o Chrystusie mocno jest utwierdzone śród was:
8.MARIAWICIponieważ świadectwo Chrystusowe umocniło się w was,
9.DĄBR.WUL.1973Jako że świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest pośród was.
10.DĄBR.GR.1961Jako że świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest pośród was.
11.TYSIĄCL.WYD5bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was.
12.BRYTYJKAPonieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was,
13.POZNAŃSKAponieważ zostało wśród was utwierdzone świadectwo o Jezusie Chrystusie.
14.WARSZ.PRASKAbo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.w miarę tego jak zostało w was utrwalone świadectwo Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg bowiem umocnił w was świadectwo Chrystusa.
17.TOR.PRZ.2023Tak, jak świadectwo Chrystusa zostało utwierdzone w was.