« 1Kor 1:6 1 List do Koryntian 1:7 1Kor 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak, żeście nieupośledzeni ni jednem darowaniem, oczekawający objawienia pana naszego Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Tak, iż wam na żadnéj łasce nie schodzi, oczekiwającym objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa
3.RAKOW.NTTak iż wam nie zchodzi na żadnym darowaniu, oczekawającym objawienia Pana naszego Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Tak iż wam na żadnym darze nie schodzi, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Tak że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKItak, iż nie brak wam żadnej łaski; oczekujecie już tylko przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
7.SYMONtak, iż na żadnej łasce nie schodzi wam, oczekującym objawienia Pana muszego Jezusa Chrystusa:
8.MARIAWICItak że nie brak żadnej łaski wam, oczekującym objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa,
9.DĄBR.WUL.1973Tak że wam na żadnej łasce nie zbywa, w oczekiwaniu objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
10.DĄBR.GR.1961Tak, że w oczekiwaniu objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa nie zbywa wam na żadnym darze łaski.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
12.BRYTYJKATak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
13.POZNAŃSKAZ tych względów nie brakuje żadnego daru Bożego wam, oczekującym objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKANie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, że nie jesteście słabszymi w żadnym darze, wyczekując objawienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez to nie brakuje wam, oczekującym objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, żadnego daru łaski.
17.TOR.PRZ.2023Tak też nie brakuje wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,