« 1Kor 9:27 1 List do Koryntian 10:1 1Kor 10:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574NIechcę lepak abyście niewiedzieli bracia że ojcowie naszy wszytcy pod obłokiem byli, i wszytcy przez morze przeszli,
2.WUJEK.1923Albowiem nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy morze przeszli.
3.RAKOW.NTA niechcę abyście nie wiedzieli, bracia, iż Ojcowie naszy wszyscy pod obłokiem byli, i wszyscy przez morze przeszli.
4.GDAŃSKA.1881A nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć bracia! iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli;
5.GDAŃSKA.2017Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze;
6.JACZEWSKIPragnę, bracia, abyście wiedzieli, że wszystkich ojców naszych prowadził obłok, i że wszyscy oni przeszli przez morze.
7.SYMONWszak powinniście wiedzieć o tem, bracia, iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli, i wszyscy przez morze przeszli:
8.MARIAWICIAlbowiem nie chcę, bracia, abyście nie mieli wiedzieć, że ojcowie nasi wszyscy pod Obłokiem byli, i wszyscy przeszli przez morze,
9.DĄBR.WUL.1973Bo nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i że wszyscy przez morze przeszli.
10.DĄBR.GR.1961Bo nie chcę, bracia, abyście nie mieli wiedzieć, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i że wszyscy przeszli przez morze.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze
12.BRYTYJKAA chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli,
13.POZNAŃSKABracia! Pragnę, abyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy znajdowali się w obecności Obłoku i wszyscy przeszli przez morze.
14.WARSZ.PRASKANie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie chcę też, bracia, abyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi przodkowie byli pod obłokiem oraz wszyscy przeszli przez morze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze.
17.TOR.PRZ.2023Nie chcę natomiast, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze,