« 1Kor 10:1 1 List do Koryntian 10:2 1Kor 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wszytcy w Moiżesza ponurzyli się w obłoku i w morzu.
2.WUJEK.1923I wszyscy byli ochrzczeni w Mojżeszu, w obłoku i w morzu:
3.RAKOW.NTI wszyscy na Moyzesza ponurzeni byli, w onym obłoku i w onym morzu;
4.GDAŃSKA.1881I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu;
5.GDAŃSKA.2017I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu;
6.JACZEWSKITym sposobem pod przewodnictwem Mojżesza w obłoku i morzu ojcowie nasi doświadczyli cudu, który był obrazem chrztu.
7.SYMONi wszyscy w Mojżesza, w obłoku i w morzu, ochrzczeni zostali:
8.DĄBR.WUL.1973I wszyscy w Mojżeszu, obłoku i morzu ochrzczeni byli.
9.DĄBR.GR.1961I wszyscy w Mojżeszu, obłoku i morzu byli ochrzczeni.
10.TYSIĄCL.WYD5i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu;
11.BRYTYJKAI wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,
12.POZNAŃSKAWszyscy zjednoczyli się z Mojżeszem, przechodząc chrzest Obłoku i morza.
13.WARSZ.PRASKAi wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wszyscy zostali zanurzeni względem Mojżesza w obłoku oraz w morzu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza - w obłoku oraz w morzu.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wszyscy w Mojżesza zanurzyli się w obłoku i w morzu,