« 1Kor 10:25 1 List do Koryntian 10:26 1Kor 10:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Pańska (jest) ziemia, i zupełność jej.
2.WUJEK.1923Pańska jest ziemia i napełnienie jéj.
3.RAKOW.NTAbowiem Pańska jest ziemia, i napełnienie jej.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Pańska jest ziemia i napełnienie jej.
5.GDAŃSKA.2017Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.
6.JACZEWSKIboć wszystko jest własnością Boga, do użytku nam daną, gdyż napisano: Pańska jest ziemia i wszystko, co na niej.
7.SYMONPańska jest ziemia, i co napełnia ją.
8.DĄBR.WUL.1973Pańska jest ziemia i napełnienie jej.
9.DĄBR.GR.1961Pańska bowiem jest ziemia i napełnienie jej.
10.TYSIĄCL.WYD5Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.
11.BRYTYJKAAlbowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia.
12.POZNAŃSKAPana jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.
13.WARSZ.PRASKAPańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo Pana jest ziemia i jej zawartość.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem Pana jest ziemia i cała jej pełnia.