« 1Kor 10:27 1 List do Koryntian 10:28 1Kor 10:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jeśli wam kto rzecze, to bałwańska rzeź jest, nie jedzcie, dla onego co ukazał, i dla sumnienia.
2.WUJEK.1923Lecz jeźliby kto rzekł: To jest bałwanom ofiarowano, nie jedzcie dla onego, który oznajmił, i dla sumnienia:
3.RAKOW.NTA jeśliby kto wam rzekł: To bałwanom jest ofiarowano, nie jedzciesz, dla onego który oznajmił, i dla sumnienia. Abowiem Pańska jest ziemia, i napełnienie jej.
4.GDAŃSKA.1881Ale jeźliby wam kto rzekł: To jest bałwanom ofiarowane, nie jedzcie dla onego, który to oznajmił i dla sumienia; albowiem Pańska jest ziemia i napełnienie jej.
5.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli ktoś wam powie: To jest ofiarowane bożkom, nie jedzcie ze względu na tego, który to powiedział, i ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.
6.JACZEWSKIGdyby zaś przy stole powiedział wam kto, że to, co przed wami jest, poświęconem było bałwanom: - to już tego nie jedzcie, by nie dawać zgorszenia temu, kto wam to powiedział i aby nie zaniepokajać sumienia.
7.SYMONA jeśliby kto rzekł: To z ofiary bałwanom: nie jedzcie przez wzgląd na tego, który ostrzegł, i na sumienie:
8.MARIAWICIAle jeśliby wam kto rzekł: To jest rzecz bałwanom ofiarowana, nie jedzcie, ze względu na tego, który wam to oznajmił i dla sumienia.
9.DĄBR.WUL.1973A jeśliby kto powiedział: „To było ofiarowane bożkom”, nie jedzcie ze względu na tego, który ostrzegł, i na spokój sumienia.
10.DĄBR.GR.1961A gdyby kto powiedział: „To było złożone w ofierze”, nie jedzcie – ze względu na tego, który ostrzegł i na spokój sumienia.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdyby ktoś powiedział: To było złożone na ofiarę - nie jedzcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegał, i z uwagi na sumienie.
12.BRYTYJKAA jeśliby wam ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia;
13.POZNAŃSKAGdyby jednak ktoś wam powiedział: "To było złożone na ofiarę" bóstwom, nie jedzcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegł, i ze względu na spokój sumienia.
14.WARSZ.PRASKAA gdyby ktoś powiedział: To było złożone na ofiarę – nie jedzcie przez wzgląd na tego, który ostrzegał, i z uwagi na sumienie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśliby ktoś wam powiedział: To jest ofiarowane wizerunkom nie jedzcie z powodu tego, który to oznajmił oraz sumienia; ponieważ Pana jest ziemia i jej zawartość.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak ktoś powiedziałby wam: To jest ofiara złożona bóstwom, nie jedzcie ze względu na tego, który zwrócił na to uwagę, a także ze względu na sumienie.
17.TOR.PRZ.Jeśli natomiast ktoś powiedziałby: To jest ze złożonej bożkom ofiary; nie jedzcie z powodu tego, który to ujawnił i z powodu sumienia; gdyż Pana jest ziemia i cała jej pełnia.