« 1Kor 10:6 1 List do Koryntian 10:7 1Kor 10:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ani bałwochwalcami bądźcie, jako niektórzy znich jako napisano: usiadł lud jeść i pić, i wstali grać.
2.WUJEK.1923Ani się stawajcie bałwochwalcami, jako niektórzy z nich, jako napisano: Siadł lud jeść i pić, i wstali igrać.
3.RAKOW.NTAni bałwochwalcami sstawajcie się, jako niektórzy z nich, jako jest napisano: Siadł lud jeść, i pić, i wstali igrać.
4.GDAŃSKA.1881Nie bądźcież tedy bałwochwalcami jako niektórzy z nich, tak jako napisano: Siadł lud, aby jadł i pił, i wstali grać.
5.GDAŃSKA.2017Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić.
6.JACZEWSKIi abyśmy się nie stali bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, o których napisano: Zasiadł lud jeść i pić, a wstał, aby się bawić;
7.SYMONI abyście się nie stawali bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano jest: Usiadł lud jeść i pić: a potem wstali i jęli się bawić.
8.MARIAWICIAni się też bałwochwalcami nie stawajcie, jako niektórzy z nich, tak jako napisane jest: Usiadł lud jeść i pić, a potem wstali bawić się swawolnie.
9.DĄBR.WUL.1973I abyście się nie stali bałwochwalcami jak niektórzy z nich, jako napisane jest: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstawszy zaczęli się bawić.
10.DĄBR.GR.1961I abyście się nie stali bałwochwalcami jak niektórzy z nich, jak napisane jest: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstawszy zaczęli się bawić.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstali, by się oddawać rozkoszom.
12.BRYTYJKANie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić.
13.POZNAŃSKANie stawajcie się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, zgodnie z tym, co zostało napisane: "Zasiadł lud, aby jeść i pić, potem zaś powstali, aby się bawić".
14.WARSZ.PRASKANie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstali, by się oddawać rozkoszom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie stawajcie się też bałwochwalcami jak niektórzy z nich, skoro jest napisane: Usiadł lud, aby zjeść i wypić oraz wstali się bawić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie bądźcie też bałwochwalcami, tak jak niektórzy z nich. Czytamy bowiem: Usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić.
17.TOR.PRZ.Nie stawajcie się też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Siadł lud, aby zjeść i wypić, i wstali, aby się bawić.