« 1Kor 11:9 1 List do Koryntian 11:10 1Kor 11:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:9) Przeto winna niewiasta mieć władzą na głowie swej prze anioły.
2.WUJEK.1923(A przetóż niewiasta ma mieć zwierzchność na głowie dla Aniołów.)
3.RAKOW.NTA przetoż powinna niewiasta zwierzchność mieć na głowie, dla Aniołów.
4.GDAŃSKA.1881A przetoż niewiasta powinna mieć władzę na głowie dla Aniołów.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów.
6.JACZEWSKIKobieta przeto na znak zależności swojej niechaj ma nakrytą głowę.
7.SYMONI dlatego niewiasta ma mieć zasłonę (?) na głowie przez wzgląd, na aniołów.
8.MARIAWICIA przeto niewiasta powinna mieć przykrycie na głowie swojej ze względu na Aniołów.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego niewiasta ma mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego niewiasta ma mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów.
11.TYSIĄCL.WYD5Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów.
12.BRYTYJKADlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów.
13.POZNAŃSKADlatego kobieta powinna nosić na głowie nakrycie na znak zależności od władzy - ze względu na aniołów.
14.WARSZ.PRASKAOto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to niewiasta z powodu głowy powinna mieć oznakę władzy dla aniołów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego żona powinna mieć na głowie znak podporządkowania władzy - ze względu na aniołów.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy nad nią ze względu na aniołów.