« 1Kor 11:10 1 List do Koryntian 11:11 1Kor 11:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:10) Wszakoż ani mąż okrom niewiasty, ani niewiasta okrom męża w panu.
2.WUJEK.1923Wszakóż ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża w Panu.
3.RAKOW.NTWszakoż ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża, w Panu jest.
4.GDAŃSKA.1881A wszakże mąż nie jest bez niewiasty, ani niewiasta nie jest bez męża w Panu.
5.GDAŃSKA.2017A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.
6.JACZEWSKIWszakże w małżeństwie chrześciańskiem ani mąż bez żony, ani żona bez męża znaczenia mieć nie mogą:
7.SYMONWszelakoż w Panu ani mężczyzna jest czem bez niewiasty, ani niewiasta bez mężczyzny.
8.MARIAWICIWszakże ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża, – w Panu.
9.DĄBR.WUL.1973Wszelako ani mężczyzna bez niewiasty, ani niewiasta bez mężczyzny w Panu.
10.DĄBR.GR.1961Wszelako ani mężczyzna bez niewiasty, ani niewiasta bez mężczyzny w Panu.
11.TYSIĄCL.WYD5Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.
12.BRYTYJKAZresztą, w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety.
13.POZNAŃSKAZresztą w Panu zarówno kobieta zależy od mężczyzny, jak i mężczyzna od kobiety.
14.WARSZ.PRASKAZresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednakże i mężczyzna bez kobiety, i kobieta bez mężczyzny są w Panu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZresztą w Panu ani kobieta nie jest niezależna od mężczyzny, ani mężczyzna od kobiety.
17.TOR.PRZ.2023Jednakże w Panu ani kobieta nie jest bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety.