« 1Kor 11:11 1 List do Koryntian 11:12 1Kor 11:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:11) Bo jako niewiasta zmęża, tak i mąż przez niewiastę, a wszytko z Boga.
2.WUJEK.1923Albowiem jako niewiasta z męża, tak téż mąż przez niewiastę, a wszystko z Boga.
3.RAKOW.NTJako bowiem niewiasta z męża jest, tak i mąż przez niewiastę; a te rzeczy wszytkie z Boga.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako niewiasta z męża jest, tak też mąż przez niewiastę; jednak wszystkie rzeczy są z Boga.
5.GDAŃSKA.2017Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga.
6.JACZEWSKIbo jako kobieta powstała z mężczyzny, tak znów mężczyzna rodzi się z kobiety.
7.SYMONBo jak niewiasta jest z mężczyzny, tak mężczyzna przez niewiastę: a wszystko z Boga.
8.MARIAWICIAlbowiem jako niewiasta z męża, tak i mąż przez niewiastę, a wszystko z Boga.
9.DĄBR.WUL.1973Bo jak niewiasta jest z mężczyzny, tak mężczyzna przez niewiastę, a wszystko z Boga.
10.DĄBR.GR.1961Bo jak niewiasta jest z mężczyzny, tak mężczyzna przez niewiastę, a wszystko z Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga.
12.BRYTYJKAAlbowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga.
13.POZNAŃSKAKobieta bowiem pochodzi wprawdzie od mężczyzny, ale z kolei mężczyzna rodzi się z kobiety. Wszystko zaś pochodzi od Boga.
14.WARSZ.PRASKAJak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo właśnie, jak kobieta z mężczyzny, tak i mężczyzna dla kobiety; a wszystko z Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jak kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się z kobiety - a wszystko pochodzi od Boga.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę; a wszystko jest z Boga.